Wystawa FRESH DESIGN w CRZ Krzywy Komin już 24 czerwca

miniaturafresh

 

Wernisaż: FRESH DESIGN

24 czerwca 2014 r. godz. 18.30

CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33/35a, Wrocław

 

Serdecznie zapraszamy,

na wernisaż FRESH DESIGN – trzech wystaw prezentujących prace indywidualne i zespołowe projektantów z Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Niemiec, Słowacji, Węgier i Czech. Ekspozycja ukazuje design jako część świata materialnego, ale także formę wypowiedzi na tematy ważne społecznie.

Wystawę zbiorową zobaczyć można w dniach 24 czerwca – 12 lipca 2014r.

Podczas finisażu  11 i 12 lipca, zapraszamy wspólnie z kuratorami i gośćmi specjalnymi na spotkania, warsztaty i filmowe prezentacje designu.

 

Wystawa główna

Zapraszamy na wystawę efektów pracy warsztatowej uczestników projektu "FRESH DESIGN – Młoda Europa o designie"!

II edycja projektu odbywającego się w ramach Wroclove Design 2014 zakładałą podobnie jak w 2013 roku warsztaty w międzynarodowych grupach studentów kierunków projektowych – związanych z architekturą, urbanistyką i designem. W tym roku młodzież z sześciu europejskich krajów: Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski zajęła się problemem degradacji przestrzeni publicznej w kontekście dwudziestowiecznych osiedli mieszkaniowych. Powstały koncepcje, których celem będzie ożywienie terenów wspólnych dla mieszkańców wrocławskich blokowisk na terenie Ołbina (skrzyżowanie ul. Jedności Narodowej i Nowowiejskiej), Gaju i Osi Grunwaldzkiej. Sześć zespołów projektowych musiało odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie rozwiązania służące ulepszeniu przestrzeni publicznej sprawdzą się w trzech różnych sytuacjach urbanistycznych, w których budowano blokowiska. 

 

 

 

SZKOŁY, KTÓRE NAS ODWIEDZIŁY:

  • Wystawy Technische Universität i Weißensee Kunsthochschule w Berlinie oraz Fachhochschule w Poczdamie, Staatliche Hochschule für Gestaltung w Karlsruhe, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Lviv Polytechnic National 
  • University, Vysoká Škola výtvarných Umení w Bratysławie, Vysoké Učení Technické w Brnie i naszych rodzimych szkół – Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta.

 

UCZESTNICY:

  • Dorota Kott, Charlotte Gruchot, Lennart Franz, Lukas Hofmann, Jacob Cranz – Technische Universität i Weißensee Kunsthochschule w Berlinie oraz Fachhochschule w Poczdamie
  • Franziska Bernadette Vogel, Alide M.C.E. von Bornhaupt, Grit Werner, Christina Frohlich, Mathias A. Lempart, Harald Bogdan – Staatliche Hochschule für Gestaltung w Karlsruhe
  • Anna Ditta Feher, Zorica Kosztelnik, Nicole Tsengwabeka, Bence Koós, Gabor Krisztian Marian – Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
  • Tetiana Tkachuk I Mariya Zasadniy – Lviv Polytechnic National University
  • Andrea Bistanova, Petra Rybanska, Stefan Nosko – Vysoká Škola výtvarných Umení w Bratysławie
  • Katerina Michalkova i Samuel Srom – Vysoké Učení Technické w Brnie
  • Kinga Łukasińska, Martyna Dryś, Natalia Cymerman, Magdalena Ruszała, Barbara Wiśniewska, Sara Czerwińska, Karol Jurkanis, Michał Ostafijczuk, Michał Wasilewski – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

WYSTAWY TOWRZYSZĄCE

 

ANATOMIA EUROPY. Ukraina, Rosja, Białoruś.

Projekt Anatomia Europy stanowi zwieńczenie tryptyku wystaw sztuki wschodniej na przykładzie wzornictwa Ukrainy, Rosji i Białorusi: …i obudziłem się w Europie (projekty ukraińskie w ramach Łódź Design Festival, 2011), Bóg, humor, ojczyzna. Projektowanie rosyjskie (na festiwalu Gdynia Design Days, 2012) i Białoruś. Ulica, której nie ma (podczas Wawa Design Festival, 2013). Wybrane formy prezentacji odnosiły się bezpośrednio do praktyk artystycznych, lecz odsyłały nie tylko do skojarzeń kulturowych. Artyści z Ukrainy, Rosji i Białorusi – trzech krajów-organizmów, które narodziły się w wyniku procesu rozpadu ZSRR w ostatniej dekadzie XX wieku – poza ekspozycją własnego dorobku mieli możliwość zamanifestowania swoich postaw wobec współczesnego świata, kondycji rodzimej kultury i sztuki. W tym pozornie oderwanym od polityki dyskursie nowych, często ambiwalentnych znaczeń nabrały takie pojęcia jak geopolityka, europejskość, granice (zarówno te terytorialne, jak i mentalne), przynależność, narodowość, tradycja, terytorium, przestrzeń kulturowa, wspólnota, jednostka czy migracje. Otwarta narracja projektu zakładała kilkuletnie badania nad sztuką tych obszarów, a podsumowanie stanowi retrospektywa prezentowana w ramach projektu Anatomia Europy

 

ae

 

Wystawa planowana na połowę 2014 r. zbiegła się czasowo z obchodami dziesięciolecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Przystąpienie do niej 1 maja 2004 r. rozpoczęło ważny etap w rozwoju dialogu międzynarodowego, a otwarcie granic, swobodny dostęp do nauki i kultury krajów członkowskich wzmocniły  integrację i aktywizację środowisk twórczych nowej Europy. Z nadzieją czekaliśmy na podpisanie przez władze ukraińskie umowy stowarzyszeniowej z UE, upatrując w tym ważnego kroku na drodze do zmiany mentalnej mapy świata i pełnego włączenia twórców ze Wschodu do dyskursu o współczesnej Europie, której nieodłączną część niewątpliwie stanowią. Fiasko rozmów, eskalacja konfliktu i przemoc, jakie przyniosły kolejne dni, zburzyły porządek współczesnej Europy. Ze względu na zaistniałą sytuację polityczną i działania interwencyjne, które wytrąciły z równowagi współczesny świat, projekt praktycznie od początku ulegał wyraźnym modyfikacjom, by ostatecznie przyjąć charakter transnarodowy – dotyka kwestii lokalnych, ale w kontekście międzynarodowym.  

Szeroka prezentacja dorobku artystów z Ukrainy, Rosji i Białorusi została zminimalizowana do projektu koncepcyjnego, opartego na bardzo klarownym przekazie. W obecnej rzeczywistości, kiedy deptane są podstawowe wartości i burzone normy moralne, kiedy człowiek, obywatel, artysta staje się narzędziem walki politycznej, a świat tonie w szarości i kłamstwie, nasz przekaz ma być prosty i przejrzysty. Wydarzenia w Europie zaktywizowały środowiska artystyczne, sztuka stała się uniwersalnym medium ekspresji społecznej i przekaźnikiem wspólnych potrzeb, prawd. Proste hasła. Czerń i biel (odwołanie do indiańskiej legendy o czarnym i białym wilku). Żadnych półtonów. Cienia.

Projekt w głównej mierze opiera się na pracach z porcelany, która w dzisiejszej rzeczywistości zaczyna odgrywać nowe role. Krucha i kapryśna materia dzięki niesionym treściom staje się kulturowym, społecznym i politycznym manifestem zarówno na lokalnej, jak i międzynarodowej scenie.

Maria Volokhova z Ukrainy, Tanya Klimenko z Rosji i Olia Gorohova z Białorusi. Kobiety. Tak jak Europa, Ukraina, Rosja i Białoruś. Wierzymy, że świat złagodnieje, kiedy do głosu dojdą właśnie kobiety. Zarówno w polityce europejskiej, jak i w świecie artystycznym. Anatomia Europy to prostymi słowami kobiet snuta opowieść o tożsamości, przynależności, o przywiązaniu do własnej tradycji, o wolności i rewolucji. O Europie. Ważny jest nie tylko klucz owych trzech krajów, ale również losy osób biorących w nim udział, pokazanie pewnego rodzaju transnarodowości i uniwersalności sztuki.

O Europie i o anatomii wystawa traktuje na kilku poziomach. Fizycznie odczuwalne fascynacje anatomią, wewnętrznym światem człowieka, stają się inspiracją dla fantasmagorycznych kompozycji, pozwalając jednocześnie na poszukiwania maksymalnych możliwości technologicznych porcelany. Człowiek jako najbardziej idealna maszyna, jaką kiedykolwiek stworzono, homo machine, którą od lat starają się manipulować – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i masowym – systemy polityczne, społeczne i religijne. Na drugim biegunie Europa, cierpiący, rozbity organizm, który nie może w pełni sił funkcjonować, gdyż poszczególne jego części poprzez chore systemy wizowe i granice wyrzucane są poza europejski dyskurs.  Kiedy jakaś część ciała choruje, organizm nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo. To samo dotyczy sztuki – jeżeli choć jeden europejski kraj nie może w pełni brać udziału w nurcie współczesnej krytyki, nie mamy prawa analizować sztuki Europy w ogólnym kontekście. Zepchnięcie krytyki wschodniej na margines i pomijanie jej w opracowaniach jest najbardziej jaskrawym przejawem fałszowania obrazu sztuki współczesnej Europy. 

Kurator wystawy: Ksenia Kaniewska

 

DESIGN OPEN SPACE

Podczas wystawy prezentujemy 26 finałowych projektów, II edycji konkursu dla projektantów DESIGN – OPEN SPACE.  Wystawa prezentuje odpowiedź na różne potrzeby odbiorcy i różne punkty widzenia projektantów odpowiadające na hasło „NARCYZM”.  Zwycięzcą została grupa Dizeno Creative za projekt: Urny biodegradowalne OVO / MALA. W czasie II MFDP Wroclove Design został przeprowadzony również plebiscyt na nagrodę publiczności. Wyróżnienie publiczności zdobyły dwa projekty: VEGE TABLE STÓŁ DO HYDROPONICZNEJ UPRAWY ROŚLIN Marty Jaworskiej oraz LAMPA KUBO  Macieja Papińskiego/Zapalgo.  

1714815279

Kurator Wystawy:  Gabriela Kowalska

Kapituła konkursu: Joanna Albin /Domo +/ Marek Cecuła /Modus Design/ prof. n. Włodzimierz Dolatowski /ASP Wrocław/ Ewa Voelkel Krokowicz /CEO Concordia Design/ Katarzyna Roj /Galeria Design – BWA Wrocław/ Małgorzata Szczepańska / Redaktor Naczelna Elle Decoration/Anna Vonhausen /Projektantka – Dyrektor Kreatywny firmy Sitag/

 

 

Dodano: 2014-06-06